Emancipatie

Kinderrechten

332917786_122c80de6fNatuurlijk gelden de rechten van de mens universeel, maar op 20 november 1989 is  door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen, dat inmiddels door 193 landen in geratificeerd. Onder meer het recht op onderwijs, een veilige plek, bescherming tegen mishandeling, gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Dit verdrag is juridisch bindend in alle landen die het hebben ondertekend.

Bescherming

Een belangrijk deel van de rechten van het kind zijn dus in de categorie bescherming. Zoals hiervoor genoemd heeft elk kind recht op een veilige plek om te wonen en te spelen. Ze moeten beschermd worden voor mishandeling, voor de gevolgen van oorlog en voor seksuele uitbuiting. In de praktijk, zeker in een arm en groot land als Zuid-Afrika is dit echter niet goed geregeld en krijgen veel kinderen niet de bescherming en daarmee de jeugd die een kind verdient.

Armoede

Volgens het CIA World Factbook leeft precies de helft van de Zuid-Afrikanen in armoede. De werkeloosheid is maar liefst 26% en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties geeft aan dat 26.2% van de bevolking het moet doen met $1.25 per dag.

Poverty-In-AfricaOnder kinderen zijn deze cijfers nog zorgwekkender. Meer dan de helft van de kinderen in Zuid-Afrika leeft in armoede; van de in totaal achttien miljoen kinderen in Zuid-Afrika, meer dan tien miljoen. Drie fatsoenlijke maaltijden per dag zit er voor deze kinderen niet in, vaak moeten ze het doen met een.

Zuid-Afrika loopt voorop in Afrika als het gaat het aanpakken van dit probleem. Meer dan 7 miljoen kinderen krijgen een uitkering. Een ander groot probleem in Zuid-Afrika is echter corruptie. Veel geld van die uitkeringen komt niet aan bij de kinderen waarvoor het bedoelt is.  Er wordt veel aan gedaan om dit op te lossen, maar ook dat kost weer geld, en gaat niet vanzelf. Ontwikkelingswerk werkt. De bescherming gaat vooruit dankzij goede doelen. Plannen worden ondertekend en beter gecontroleerd, waardoor kinderen weer een jeugd krijgen.