Aandacht voor kinderrechten

 

Nog steeds leven er in Zuid-Afrika veel kinderen onder de armoedegrens en krijgen zij niet de jeugd die zij verdienen. Hoewel miljoenen kinderen een uitkering krijgen, is er nog steeds veel corruptie en komt het geld niet daadwerkelijk bij het kind terecht. Er zijn veel organisaties die zich in Zuid-Afrika inzetten om deze kinderen te helpen. Maar er moet nog veel meer gebeuren om kinderen in dit land te beschermen. Ook Nederland kan daar haar steentje aan bijdragen.

Petitie kinderrechten foto Kerk inActie

Zo kunnen Nederlandse diplomaten van de ambassades in Zuid-Afrika en omringende landen bij de regering en plaatselijke overheden blijven aandringen op het beschermen van kinderrechten. Bewustwording van deze rechten is een belangrijke stap om meer kinderen te beschermen en te laten opgroeien als kind. Ook helpen bij de totstandkoming van wetten is mogelijk. Net als het adviseren over de manier waarom het land de wetten het beste kan handhaven. Je kunt denken aan een kindvriendelijke rechtbank en maatschappelijk hulp.

Omdat wij in Nederland al veel verder zijn, is het mogelijk Zuid-Afrika van juridisch advies te voorzien. Bijvoorbeeld als overheden schendingen van de kinderrechten constateren. Hoe kunnen zij hier (juridisch) het beste tegen optreden? Met de kennis en ervaring die we in Nederland opgedaan hebben, kunnen we zeker zorgen dat kinderen in Zuid-Afrika een beter leven tegemoet gaan. De hulp inroepen van erkende adviesbureaus is een oplossing. Deze kunnen rechtshulp aanbieden met de focus op o.a. arbeidsrecht, onderwijsrecht en gezondheidsrecht. Een specialist op dat gebied is Yuris Rechtshulp. Naast deze vormen van rechtshulp bieden zij ook juridisch advies voor particulieren. Kortom, het is duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat Nederland op welke manier dan ook plek voor vrij moet maken.

Tags:

 
 
 

Reacties zijn gesloten.